Soita ja kartoitetaan tilanteenne! 045 168 7007

Peruspalvelu

 
 
Perusisännöinti – palvelu sopii taloyhtiöille, jotka haluavat kohtuuhintaista ja laadukasta isännöintiä. Taloyhtiön asukkailla on myös halukkuutta osallistua kiinteistön ylläpitoon liittyviin asioihin talkoohengessä.
 
Perusisännöintisopimuksella varmistetaan yhtiön lakisääteisten velvollisuuksien asianmukainen täyttäminen. Sopimus koostuu seuraavista osa-alueista:
 

1. Taloushallinto ja laskenta

Hoidamme taloyhtiön vastikkeiden ja maksujen laskutuksen 

Perimme erääntyneet saatavat (perinnästä aiheutuvista kustannuksista vastaa velallinen).
Hoidamme kirjanpidon ja maksuliikenteen sekä muut pankkiasiat. 
Tarvittaessa tallennamme tositteet taloyhtiön kotisivuille hallituksen nähtäväksi.
Laadimme tilinpäätösehdotuksen ja teemme veroilmoituksen ja toimitamme sen verottajalle. Laadimme talousarvioehdotuksen kerran vuodessa.
Vesimittarilaskutus ja mahdolliset taloyhtiön kotisivut veloitamme erillishinnaston mukaisesti.
 

2. Tekninen kiinteistöhallinta ja – suunnittelu

Huolehdimme, että kiinteistönhoitosopimukset ovat voimassa.

Hoidamme yhteydenpitoa huoltoyhtiöön ja muihin sidosryhmiin 
Seuraamme kiinteistön sähkön ja veden kulutusta sekä muita ylläpitomenoja 
Pidämme yllä asunto-osakeyhtiön huoltokirjaa ja muutostyörekisteriä.
Vastaanotamme ja arkistoimme osakkaiden muutostyöilmoitukset 
Vaativissa teknisen isännöinnin tehtävissä ja vesieristyksiin liittyvissä tarkastuksissa käytämme luotettaviksi todettuja ulkopuolisia asiantuntijoita. 
Teknisten palvelujen tarve ei ole jokapäiväistä, joten meillä maksaa teknisen asiantuntijan palveluista vain toteutuneen tarpeen mukaisesti.
Muutostyöilmoitusten käsittely ja tarkastuskäynnit laskutetaan erillisveloitushinnaston mukaisesti. Vaativa tekninen isännöinti veloitetaan todellisten kulujen mukaan. Yhtiön muutostöissä kustannuksista vastaa yhtiö ja osakkaan muutostöissä kaikista kustannuksista (valvonta ja ilmoituksen käsittely) vastaa työtä pyytävä osakas. 
Teemme tarvittaessa hallituksen kanssa yhteistyössä kiinteistön kunnossapitosuunnitelman, josta veloitamme erikseen hinnaston mukaisesti.
 

3. Kokoukset

Isännöitsijä osallistuu yhtiökokouksiin ja laatii niistä pöytäkirjan.

Hallitus voi pitää kokouksia myös ilman isännöitsijää, jolloin pöytäkirja toimitetaan isännöitsijälle. Kokouksiin valmistautumisesta, osallistumisesta, pöytäkirjan laadinnasta sekä päätösten toteuttamisesta laskutamme hinnaston mukaisesti.

4. Yhteydenpito hallitukseen ja asukkaiden tiedottaminen

Isännöitsijä seuraa jatkuvasti taloyhtiön taloutta, kassatilannetta ja kulukehitystä raportoiden hallitukselle vähintään neljännesvuosittain, tarpeen ilmaantuessa useammin. Lisäksi hallitus saa aina pyytäessään veloituksetta tietoa.

Isännöitsijä tiedottaa asukkaita ajankohtaisista asioista ja kutsuu koolle yhtiökokoukset hallituksen kanssa sovitulla tavalla.

5. Asukas- ja sidosryhmäpalvelut

Teemme isännöitsijäntodistukset, lainaosuuslaskelmat ja muut tarvittavat tiedot eri sidosryhmille. Laskutamme tilaajaa hinnaston mukaisesti.

6. Muut hallituksen osoittamat tehtävät

Isännöitsijä hoitaa sovittaessa muita hallituksen osoittamia tehtäviä erillisveloitushinnaston mukaista korvausta vastaan.

Palvelun perusveloitukseen kuuluvat tehtävät
Isännöitsijätehtäväluettelon tehtävistä seuraavat kuuluvat isännöintisopimuksen mukaiseen perusveloitukseen:
Vuosittain yhteen yhtiökokoukseen valmistautuminen, kutsujen lähettäminen ja pöytäkirjan laatiminen.
Ilmoitusvelvollisuuksien täyttäminen mm. verottajalle ja kaupparekisteriin. Mahdolliset viranomaismaksut veloitetaan toteutuneiden kulujen mukaan.
Asiakaspalvelu sekä osakeluettelon ja avain- yms. rekistereiden ylläpito.
Yhden talousarvioehdotuksen ja toimintakertomuksen laatiminen ja sen toteutumisen seuranta sekä maksuvalmiudesta huolehtiminen.
Laskujen hyväksyminen ja maksaminen, lainojen hoito, maksuliikenteen järjestäminen, vastike- ja vuokraseuranta, palkkioiden ja niihin liittyvien maksujen laskenta ja tilitys. Mahdollisten peruskorjausten ja muiden suurempien hankkeiden osalta laskujen hyväksyntä ja maksu sovittava erikseen. Yksi vastikelaskutus vuosittain sisältyy hintaan. Muusta laskutuksesta, maksuhuomautuksista ja perinnästä veloitetaan erillisveloitushinnaston mukaisesti.
Kirjanpidon hoito, tilinpäätöksen laadinta ja tilintarkastuksen järjestäminen.
Kiinteistönhoito-, sähkö-, vesi-, jätteenkuljetus- ja muiden vastaavien sopimusten voimassaolosta huolehtiminen.
Raportointi asunto-osakeyhtiön hallitukselle vähintään neljännesvuosittain.
Muut mainitsematta jääneet tehtävät veloitamme erillisveloitushinnaston mukaisesti.