Soita ja kartoitetaan tilanteenne! 045 168 7007

Pykälät ja asetukset hallussa

Taloyhtiöiden hallituksissa käsitellään usein asioita, joissa voi syntyä suuriakin vastuita niistä päättäneille hallituksen jäsenille. Tällaisessa tilanteessa on hyvä olla ammattilainen mukana käymässä läpi asiaa koskevaa lainsäädäntöä, jotta virheellisiltä menettelyiltä säästyttäisiin.
 
Taloyhtiöissä käsiteltävät asiat määräytyvät osakeyhtiölaissa, asunto-osakeyhtiölaissa sekä taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä. Näitä on osattava lukea oikealla tavalla virheiden minimoimiseksi.
 
Ammatti isännöitsijä on henkilö, joka tietää usein oikeat menettelytavat ammattitaitonsa kautta ja hänellä on valmis kontaktiverkosto luotuna asioiden selvittelyä varten.
 
Isännöitsijät pitävät yllä ammattiosaamistaan kouluttautumalla, lukemalla ammattikirjallisuutta ja osallistumalla kursseille ja erilaisiin aiheeseen liittyviin tapahtumiin.
 
Tee ajoissa isännöintisopimus ennen kuin joudut taloudellisesti merkittävien päätösten eteen omassa taloyhtiössäsi. Näin vältyt parhaiten henkilökohtaisten vastuiden kantamiselta yhtiön asioissa.