Soita ja kartoitetaan tilanteenne! 045 168 7007

Tuomme teille säästöä

Isännöitsijä huolehtii ja valvoo, että taloyhtiön hallintoon ja talouteen liittyvät sopimukset ja sitoumukset laaditaan asianmukaisesti ja yhtiön etujen mukaisesti. Tällaisia sopimuksia ovat mm. kiinteistön huolto- ja siivoussopimukset, jätehuoltosopimus, lämmön- ja sähkönostosopimukset, hissinhuoltosopimukset ja vakuutukset. Taloyhtiöiden sopimukset tehdään yleensä aina hallituksen kokouksen päätöksellä ja toimesta siten, että isännöitsijä valmistelee ja vertailee asiat ja esittää ne päätettäväksi ja allekirjoittaa ne asunto-osakeyhtiölain, osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, yhtiökokouksen ja hallituksen antamien valtuuksien mukaisesti.
 
Isännöitsijä huolehtii oma-aloitteisesti siitä, että taloyhtiön talouteen merkittävästi vaikuttavat sopimukset kilpailutetaan riittävin väliajoin siten, että sopimusten sisällöt ovat tarkoituksenmukaiset ja hinnat kilpailukykyiset.
 
Mikäli taloyhtiöiden sopimusasioissa syntyy riitoja, jotka vaativat esim. oikeustoimia, isännöitsijä valmistelee ja neuvottelee asiat. Hän sopii myös hallituksen kanssa esim. lakiasiaintoimiston käyttämisestä yhtiön etujen mahdollisimman hyvän valvonnan varmistamiseksi.
 
Kulutusperusteisen seurannan kautta voidaan havaita taloyhtiöissä tapahtuvia asioita, jotka liittyvät joko tekniseen muutokseen tai käyttäytymisessä tapahtuvaan muutokseen. Esimerkiksi liian korkeat huonelämpötilat voivat kertoa lämmitysjärjestelmän tasapainottamisen tarpeesta. Tai kasvanut vedenkulutus liittyy joko käyttäytymisen muutoksiin, vesijohtoverkoston tasapainoon tai vuotoihin.